רגע לפני מעבר דירה – מה בודק מהנדס הבטיחות לפני שהוא חותם על טופס 4?

מרגע שמבנה הוקם, האם אפשר להיכנס אליו באופן מיידי? ממש לא! לפני שהמבנה מתחיל לאכלס בני אדם, חובה שמהנדס בטיחות מוסמך, יחתום על טופס 4. זה בעצם טופס אישור לפני אכלוס של מבנים. כשמהנדס הבטיחות חותם על טופס זה, הוא בעצם מאשר שהוא בדק את המבנה מכל כיוון אפשרי, ווידא שהוא בטיחותי לחלוטין לאכלוס. יש כמה עניינים שמהנדס הבטיחות יבדוק לפני שהוא יחתום על הטופס, ואלו המרכזיים שבהם:

במה המהנדס מתמקד?

  • בדיקת גז – במידה ובמבנה יש תשתית להעברת גז, חובה שתהיה בדיקה של חברת גז מוסמכת אשר תאשר שהיא התקינה את התשתית, שהיא עברה את בדיקות הבטיחות הנדרשות מטעם החברה וכי התשתית היא חדשה ותקינה.
  • הקמה לפי התכנון – אחד החלקים החושבים שהמהנדס יוודא בטופס 4, הוא שיש התאמה מוחלטת בין התכנון של המבנה לבין ההקמה שלו בפועל. זה אומר שכל מה שהוקם – הוא על היתר מתאים, שולמה לגביו אגרה מתאימה, וכיו"ב. אם יש חריגה לא מאושרת – המבנה לא יאושר!
  • התקנת מערכות כיבוי אש – כדי שיוכל לחתום על המסמך, מהנדס הבטיחות צריך לקבל אישור מהנציבות המקומית לכיבוי אש. הנציבות צריכה לאשר שהמקום עומד בתקנות להגנה מפני שריפה, ושבמידת הצורך מותקנות בו מערכות כיבוי אש אם הדבר נדרש לפי התקנות שהנציבות עצמה קבעה.
  • קיומו של מרחב מוגן – מהנדס מוסמך צריך לוודא את קיומו של מרחב מוגן בתוך המבנה, וכן וידאו כי המבנה המוגן עומד בכל התקנות הנדרשות.

כמובן שטופס 4 כולל עוד סעיפים רבים – בין השאר בדיקת החוזק של המבנה, בדיקת נזילות, בדיקת מערכות הניקוז של המבנה, במידה ושי מערכות סולריות שהן תקינות, וכיו"ב. רק כך – אפשר לוודא שאכן המבנה עומד בכל התנאים הנדרשים – והמהנדס יחתום על טופס הבטיחות.

לקריאה נוספת: הובלות בצפון – על מה חשוב לתת את הדעת