הובלת פסנתרים ופסנתרי כנף

הובלת פסנתר הינה הובלה חריגה המחייבת היערכות ייחודית הובלת פסנתרים הינה מאתגרת גם למובילים ותיקים. ייחודו של הפסנתר לעומת כבודות אחרות, טמון בכמה הבדלים. גודלו של הפסנתר וצורתו, יוצרים בעיה רצינית להכניסו אל ביתו החדש. אי אפשר לפרקו ולהרכיבו מחדש כמו ארון, ומאוד קשה לסובבו בכדי שיתאים לפתח. עדינותו של הפסנתר באה כניגוד לגודלו ומשקלו.